x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: The Dark World (Thor: Thế Giới Bóng Tối)

Thor: The Dark World (Thor: Thế Giới Bóng Tối): Bên cạnh Omnipotence City, các vị thần trong vũ trụ Marvel còn vài nơi khác để có thể họp mặt nhằm cùng nhau xử lý những mối nguy hại.