x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: The Dark World (Thor: Thế Giới Bóng Tối)

Thor: The Dark World (Thor: Thế Giới Bóng Tối): Mặc dù đã xem Thor: Love and Thunder, nhưng liệu các bạn đã hiểu về bản chất vấn đề xoay quanh Mjolnir với căn bệnh của Jane Foster chưa?