x

Đăng nhập

Comming soon...

Where The Crawdads Sing (Xa Ngoài Kia, Nơi Loài Tôm Hát)

Where The Crawdads Sing (Xa Ngoài Kia, Nơi Loài Tôm Hát): Tính cho đến nay, phim chỉ thu về 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam, trong khi ở Bắc Mỹ, bộ phim đã “ăn nên làm ra” với 90 triệu đô la (2,135 tỷ đồng).