x

Đăng nhập

Comming soon...

Yoo Sun

Yoo Sun: Cứ tưởng với những đề cử nặng ký thì APAN năm nay sẽ nhộn nhịp, nhưng có vẻ dự đoán này đã sai rồi vì thảm đỏ khá đìu hiu vì rất ít mỹ nhân tới dự.